مسکن

در این تصویر مشاهده می کنید که اکثر سنگ های بکار رفته در نمای این ساختمان ریزش کرده و بخاطر مسائل فنی در ساخت این واحدها بلاستفاده مانده است.

مسکن

برخی از پیمانکاران مسکن مهر، بدون توجه به زیبایی حوزه شهر و شهرسازی اقدام به سیمانکاری نمای این ساختمانها کرده اند که چهره بسیار بدی را به نمایش گذاشته است.

ثبت دیدگاه و نظرات شما در این خبر می تواند ضمن نقد منصفانه کمکی به مساکن در حال تکمیل مسکن مهر بیانجامد.

انتهای پیام/ ساوالان خبر