تعرفه گاز در مشگین‌شهر باید تغییر یابد

«امیر رجبی» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل معرفی شد

آغاز فعالیت کمیته‌های ستاد خدمات سفر در اردبیل

تحقق ۷۵ درصدی اشتغال در اردبیل/۵ هزار نفر صاحب شغل شدند

دولت اجرای رتبه‌بندی معلمان را با توان مضاعف پیگیری می‌کند

شبکه آبیاری و زهکشی سبلان؛ توسعه زنجیره آبیاری مدرن در مشگین‌شهر

تنش آبی مشگین‌شهر را تهدید می‌کند

«افسانه جهانی» مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری اردبیل شد

اختتامیه جشنواره ملی شعر ترکی «ایران دل» در اردبیل برگزار می‌شود

تزریق ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای توسعه مشگین‌شهر

افزایش روند مصرف بدون ضابطه آب در اردبیل

مشگین‌شهر با تقدیم ۸۰۰ شهید دلدادگی خود به نظام را ثابت کرده است

کد خبر: 15144 | تاریخ انتشار: 9:30:28 - چهارشنبه 4 آذر 1394 | بدون نظر | |

دکترسیّد مهدی جوادی

تنگ نظری ها وفرافکنی های دولتی ومدیریتی،بیماری مزمن درکشور به ویژه استان ما اردبیل

ایلقار نیوز:توجیه وسرپوش گذاشتن برکوتاهی ها و ناتوانی ها درانجام وظایف قانونی،ازشیوه های معمول درسیستم های حکومتی ومدیریت های دولتی درکشورمان ایران دردوران مختلف تاریخی بوده است .و با کمال تاسف،این شیوه،پس ازپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی درایران هم، برای برون رفت ازبرخی پاسخگویی های قانونی، با درصد به کارگیری بالایی، درپیش گرفته شده است.به طوری که به نحوی سعی شده تا خلاهای موجود باقی مانده ازدولت های پس ازانقلاب درمحدوده زمانی هریک ازدولت ها،بیش ازحد برجسته ترشده و مشکلات ،غفلت ها وکاستی های خود دولت های حاکم، همراه با موارد یاد شده،به حساب دولت های قبل، گذاشته شود.و متاسفانه ،گذشته ازاعمال این امر در باره ی دولت ها درسطوح کلان،این شیوه، در رده های مدیریتی پایین ازجمله درسطح استان ها،شهرستان ها، بخش ها و روستاها هم، حداقل برای فرافکنی های مدیریتی،ازکاربرد بیشتری برخورداربوده است.

دراین سطور،با اشاره به چند مورد ازموارد متعدد دراین باره ومقایسه آن درقالب دولت کنونی اعتدال، تدبیروامید ودولت گذشته ازآن ،ارزیابی دقیق و واقعی را به خوانندگان محترم واهل فن واگذار می کنیم.

بی گمان،استانداری ها به عنوان ستاد مرکزی دولت دراستان ها وفرمانداران به عنوان نمایندگان دولت در شهرستان ها،ازعوامل موثر وبه تعبیر دیگر،ازمظاهرمهم دولت دراستان ها به شمار می روند فلذا،با مقایسه موارد یادشده دردولت کنونی با دولت قبلی،بسیاری از نکات قابل توجه نمایان خواهد شد. با این حال،پیش ازهرچیز باید گفت،آنچه دراین فرافکنی ها مهم می نماید، رعایت اصول اخلاقی وانسانی وعدم خروج از چارچوب های تعریف شده وقراردادی دربرخورد با دولت های قبلی و رقبای سیاسی است.ولکن؛امروزه با کمال تاسف،برخی سیاست گذاران ومتولیان عالی دولت اعتدال دراستان،دراین باره ذوق زده شده وبا توجه به جایگاه اجرایی وسیاسی خویش که نبود پیشینه ی مدیریت اجرایی وسیاسی حتی درحد بخشداری، دوربودن ازمسئولیت های اجرایی به سبب وجود برخی مشکلات گزینشی، سرگردانی درپیوستن به دو طیف شناسنامه دار اصلاح طلبی واصول گرایی،نبود حتی کوچک ترین امید دربازگشت به مدیریت ها آن هم با گستره های بسیار زیاد تاثیرگذاری پس از سال ها بازنشستگی از فعالیت های دولتی،ناامیدی کامل از امکان بازگشت به استان پس از سال ها اعراض ازاستان وقرارگرفتن درجایگاه های غیرمنتظره مدیریتی و…،ازجمله آنها بوده، کارنامه ای دراین مقطع حدود دوساله ازعمردولت از خویش برجای گذاشته اند که دراین زمینه دولت قبلی را دراستان روسفید ساخته اند ودراین باره ،با توجه به ضرورت اشاره به برخی مصادیق،پیرامون چگونگی برخورد با فرمانداران دولت قبل باید گفت که در دولت گذشته،استقرار فرمانداران دوره اصلاحات پس از اتمام مسئولیت ،حداقل دریک برهه زمانی،درخود حوزه استاندار وحتی گاهی به طور غیر رسمی با عناوین مشاور صورت می گرفت،درحالی که اکنون دردولت اعتدال،تدبیر وامید ، تبعید فرمانداران دولت احمدی نژاد حتی به خارج از ساختمان اصلی استانداری وعدم امکان هیچگونه زمینه ابراز وجود حتی در کارهای فنی وتخصصی برای آنها،از نکات قابل تامل دراین باره می تواند باشد.پس،نباید غافل شد که گذشته ازتاییدات قرآن کریم که “ربّ اشرح لی صدری…”ونیز بزرگان دین برضرورت سعه ی صدردرمسئولیت ها که“آلة الرّیاسة سعة الصّدر” امام علی(ع)،نمونه ای ازآنهاست،تجربیات مدیریتی نهفته دراین دوران،به ویژه درنیروهای بومی استان،از زمینه های مهم درتوسعه ی همه جانبه استان بوده وکنارگذاشتن برخی مدیران به صورت مطلق با پتانسیل های موجود درآنها وآن هم صرفا با مارک های تبعیض گونه ومنبعث ازدیدگاه های فردی وباندی وتداوم این شیوه ،چیزی جزتنگ ترنمودن حلقه های توسعه ی شایسته استان نمی تواند باشد.

جالب تر این که دراین راستا،برخی مسئولان عالی وسیاسی استان پا را فراتر نهاده وبا برخی فرمانداران دوره اصلاحات ونیزمسئولان وفعالان ستاد انتخاباتی خود دکتر روحانی هم همان برخورد وحتی گاهی شدیدتر ازآن برخورد را داشته اند که عدم دادن فرصت دیداروگفتگو،استنکاف از واگذاری پست های شایسته مدیریتی،عزل چندین باره ازمسئولیت های پایین واگذارشده و انتظارات غیرمتعارف اداری ودرحد منشی گری ازآنان ازسوی برخی مدیران ستادی ذوق زده ونا آشنا به مهارت های مدیریتی و…،ازمصادیق اینگونه برخوردهاست .باید افزود،دراین میان،باید به همکاران ودوستان فرماندار دردولت قبل یادآورشد که گذشته از الطافی که ازجانب عزیزان پیرامون مسائل مدیریتی نسبت به نویسنده سطور اعمال شد، ودرآینده درباره ی آن بیشتر سخن خواهیم راند، فضا وامکانات اداری که برای حضور بنده دراداره،آن هم ازسوی رفیق وعزیزی که خود به سبب عدم کیفیت میز اداری اش دردولت گذشته درصدد پرتاب آن ازپنجره به محوطه استانداری برآمد،تدارک دیده شده، شنیدنی ودیدنی بوده و اکنون با چنین امکانات اداری،ازهمکارش دردوره ی اصلاحات ونیزدر ستاد انتخاباتی دکتر روحانی،پذیرائی نموده اند.به طوری که  انصافا، یک دستگاه کامپیوتر که احتمالا کیس آن ازنخستین کیس ها ومانیتور آن از اولین مانیتورهای وارداتی به استانداری بوده وهر لحظه احتمال انفجار و واژگونی! درآن متصور و زیبنده ی موزه های تاریخی استان است،وهمچنین،میزکافی نتی!؟ و فاقد هرگونه امکانات جانبی،که این کشفیات هم درمقایسه با دولت های قبل منحصربه فرد بوده،صندلی!  و…،که دراختیار بنده قرارگرفته وبالاخره با خاموشی لحظه ای وغیرمنتظره سیستم ،پروژه ایجاد سیستم کامپیوتربنده با گذشت بیش از پنج ماه ازاستقرار دراداره همچنان  فعال بوده،شاید نمونه ای از این احترامات فائقه ی عزیزان نسبت به مدیران وهمکاران و فعالان عرصه های سیاسی،علمی وفرهنگی باشد. وگذشته ازآن،حتی اخیرا زمزمه هایی مبنی برتبعید بنده هم به یکی ازشهرستان های دیگر به گوش می رسد.

تنگ نظری های سیاسی ونبود توان تحمل دیدگاه ها وانتقادات تلاش گران سیاسی ازسوی برخی مدیران عالی دولت دکتر روحانی دراستان،از دیگرمقوله های تاسف باروقابل تامل بوده ودرمقایسه با دولت های قبلی، ازشدت زیادی دراستان برخوردار است.دراین باره،جای بس تاسف وشگفتی است که دردولت موسوم به اعتدال،تدبیر وامید ونیزاین که ریاست آن بیشتربه عنوان یک حقوق دان ودارای تجربیات وافردرقانون گذاری وهمچنین مقید به مسائل اخلاقی و به ویژه این که به صاحب سعه صدرغیرقابل توصیف درمیان سیاسیون به خصوص درمیان اصولگرایان شهرت دارد،همکاران دولتی ایشان درسطوح مدیریت های عالی دراستان اردبیل توان تحمل انتقادات وابراز نظرات ،حتی ازجانب همکاران فعال سیاسی خود دراستانداری را نداشته وازاعمال تهدیدات به بهانه های مختلف و حتی درحد برخورد اداری هم دریغ نمی ورزند واین درحالیست که دردولت قبل،گذشته ازملاحظات یادشده درسطوربالا که نسبت به رقبای سیاسی صورت می گرفت، بلکه دربرابرمواضع بسیارتندی که بارها ازسوی احزاب وگروه های سیاسی،که بیشتردبیران آنها درخود استانداری و یا دیگرمجموعه های دولتی مشغول به کاربودند،اتخاذ می شد وخود نگارنده مطلب ازجمله آنان بوده، برخوردی حتی ضعیف تر ازموارد بالا،پیش نیامد.بنابراین،برعاملان چنین شیوه های مدیریتی است که حداقل برای اقناع وجدان خویش ونیزپاسخگویی دربرابرپرسش“بایّ ذنب قتلت”افکارعمومی،آمادگی های لازم را داشته باشند.

با عنایت به آنچه اشاره شد، اولاً، نباید تردید داشت که هزینه گفتن سخن حق بیش ازاین می تواند باشد ولکن؛به فرمایش مولای متقیان ،امام علی(ع)”آنجا که سخن گفتن باید،خاموشی نشاید” ویا “قولوا الحقّ ولو علی انفسکم”،گفتن حق اگرعلیه خویش هم تمام گردد می بایست گفته شود وبغض های احتمالی جاری شده دراین باره ، که گاهی بیش ازدولت گذشته نمود پیدا می کند ،نباید ما را ازتلاش درجهت انجام وظایف دینی ،ملی ومنطقه ای بازدارد.

ثانیاً،اکنون با توجه به روند مدیریتی حاکم براستان، ازجمله حفظ بیش ازپنجاه درصد ازمدیران شناسنامه دار دولت قبل و لکن ؛نزدیکان به سیاستگذاران کنونی دولت اعتدال دراستان، واگذاری فله ای مدیریت ها به افراد بازنشسته ودرواقع محروم ساختن استان ازنیروهای با استعداد وجوان ،واگذاری پست های مدیریتی حساس وتخصصی به نیروهای خارج ازخود مجموعه های دولتی مرتبط وکاهش انگیزه ها واعتماد به نفس در نیروهای کارآمد درآن مراکز دولتی،سرازیر شدن مدیران غیربومی ویا به اصطلاح بومی گمنام به استان با وجود نیروهای توانمند شناخته شده دراستان،بی تفاوتی ونبود یک اندیشه وتصمیم جدی وعملی درکاهش مشکلات رفاهی کارکنان دولتی دراستانداری وفرمانداری های تابعه و…،چگونه می توان حذف فاصله موجود میان گفته ها واعمال مدیران عالی استان را باورنمود؟چگونه می توان اجتماع نقیضین یعنی موضوع برخورد با فرمانداران دولت قبل وحضورفله ای مدیران دولت گذشته درمدیریت ها را به این آسانی پذیرفت؟درعین حال ، باید افزود که ملاک اصلی دریارگیری های مدیریتی دراستان چیزی جز تعلق به گروه های سنتی درمرکزاستان وپایبندی به تعهدات آنها نبوده وسیاست های دولت دکتر روحانی بیشتر برای جامه عمل پوشاندن به خواسته های باندی دراستان ازکاربرد لازم برخورداراست.

ثالثاً،برمدیران عالی استانی است که دراین مقطع حساس دولت اعتدال درداخل وخارج ازکشور، باردیگر و با صداقت وروشن بینی بیشتر،کارنامه ی مدیریتی خویش دراستان را مورد تدقیق وبررسی قرارداده وبا تجدید نظرجدی وعملی دربرنامه های قبلی خود وبا اتخاذ روشمند سیاست های کلان دولت وپرهیز ازفرد محوری وباندگرایی،شیوه های موثردراعتلای نظام وموفقیت دولت اعتدال دراستان راپیشه خویش ساخته وبیش ازاین ،دولت روحانی را زیرسوال نبرده ودرتنگناهای سلیقه ای ومنافع گروهی قرارندهند وتلاش نمایند باسعه ی صدربیشتر،نه تنها این دولت عامل موثردرافزایش فاصله میان مدیران وصاحبان تجربه دردوره های مختلف دولتی نگردد،بلکه تعامل و وفاق را بیش ازپیش درمیان صاحبان سلایق مختلف سیاسی برای توسعه ی شایسته این استان درزمینه های مختلف، افزایش دهند وخود را به فرموده امام علی(ع) اسیرمردان“محبّ ٌ غالٍ” ها و“مبغضٌ قالٍ” ها که هردو جزوهلاک شدگانند، نگردانند وباز بنا به فرمایش آن امام همام“حکم رانی ها را میادین مسابقه مردان” به شمارآورده ودرخدمت به مردم بیش ازپیش کوشا باشند.. همچنین،برصاحبان سلایق مختلف سیاسی دراستان است که با حضوردرصحنه های مختلف سیاسی و دوراندیشی بیش ازپیش، اجازه سوء استفاده به فرصت طلبان به نام دولت اعتدال دراستان را ندهند.

رابعاً، درپایان باید یادآورشد که همانا یکی از وظایف کنونی احزاب ومطبوعات، ایجاد فضای مطلوب انتخاباتی درآستانه ی دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری است وبی گمان ،به سبب جایگاه سیاسی دولت اعتدال،تاکید برمشترکات درکنارشفاف سازی های لازم پیرامون کارنامه دولت اعتدال در استان ،که ازنقاط مشترک فعالیتی احزاب اصلاح طلب واصول گرا دراستان بوده، ازبرنامه های تاثیرگذار در مطلوب سازی فضای سیاسی استان می تواند باشد وصرفا تشکیل جلسات احزاب بدون پردازش راهبردی به مسائل روز کشور واستان وحتی عدم بروز اخبارمربوطه آن در رسانه ها،تنها برتردید درانجام وظایف قانونی و به تبع آن افزایش سوءظن ها ازجمله منحرف ساختن فعالان سیاسی ازموضوعات اولویت دار ودولتی شدن احزاب ونیزدراولویت قرار گرفتن منافع حزبی احزاب سهیم ازدولت را درپی خواهد داشت.لذا دراین باره باید افزود، برخلاف برخی حساسیت ها دراستان، که بیشتر از شفاف سازی عملکرد دولتمردان دراستان وبه تبع آن به خطرافتادن منافع برخی عوامل آنان نشات می گیرد، وجود روابط منطقی ودوستانه میان صاحبان سلایق مختلف سیاسی دراستان وهمکاری های لازم در برنامه های مشترک ،با وجود اعتماد به نفس لازم ونیزسوابق افراد درثبات در حفظ اصول وچارچوب های اساسی تشکیلات سیاسی از سوی تلاش گران سیاسی ،نه تنها امری پسندیده بوده ،بلکه ازضرورت های مهم دراین مقطع زمانی دراستان است.البته دراین باره،خانه ی مطبوعات وخانه ی احزاب می توانستند نقش بسیارمهمی داشته باشند،ولی؛متاسفانه دراین زمینه هم،مسئولین عالی ومرتبط دولتی دراستان در زمینه سازی برای تشکیل خانه ی احزاب ونیزحل اختلاف موجود میان برخی اعضای خانه ی مطبوعات، که حتی منجربه استعفای بخشی از اعضای آن شده، نه تنها به وظایف خویش عمل ننموده اند،بلکه به عناوین مختلف، درتشدید اختلاف درمجموعه یادشده سهیم بوده اند،چرا که تقویت خانه ی مطبوعات ، کاهش فروغ برخی نشریات محلی دولتمردان و وابسته به آنان،که به برکت جایگاه مدیریتی برخی عزیزان دردولت تدبیر وامید، پس ازغروب چندین ساله ،با تیتراژ بسیاربالا ومزین به آگهی های پربار وبیشتردرآستانه ی انتخابات پیش رو وارد میدان شده است،درپی خواهد داشت.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر

نظراتی که حاوی توهین و تضییع حق بوده یا ضعیف و دارای بار حقوقی باشد، تائید نخواهند شد


آخرین اخبار