وی ادامه داد: احزابی که در کشور بخاطر کسب مقام و قدرت، باعث تفرقه می شوند، حزب خیانت هستند تا حزب خدمت.

عضو هیات علمی دانشگاه  با اشاره به اینکه افراد تحصیلکرده و مدیر چرا در پست های مدیریتی دیده نمی شوند، ادامه داد:  وقتی بچه های ما دچار بیماری می شوند، والدین سعی می کنند آنها را نزد یک پزشک متخصص و فوق متخصص ببرند، آیا شهر و کشور ما از یک کودک بی ارزشتر است که هر پستی را به هر کسی بدهیم؟

رئیس هیات نظارت بر دانشگاههای استان اردبیل در ادامه گفت: چگونه است در کوچکترین مسائل و مشکلات دنبال متخصص هستیم ولی در نمایندگی نه؟

روحی عیسی لو ادامه داد: اگر عصاره ملت که همان نمایندگان مردم هستند، افراد متخصص، دلسوز و تحصیلکرده باشند، امروز شاهد این همه مشکلات نبودیم.

وی با اشاره به اینکه، نگاهی به تاریخ نشان می دهد که دلالان باعث ایجاد تفرقه در بین دوستداران امام حسین(ع) شدند، تاکید کرد: وای بر شهر و کشوری که سرنوشت آن بدست دلالان سپرده شود.

استاد مدیریت دانشگاههای استان اردبیل با تاکید بر اینکه، تاریخ و هویت این شهر فرهنگی و تاریخی را به دست دلالان به باد ندهیم، گفت: هر نماینده ای که با پول رای مردم را خریداری کند، مطمئن باشید، بخاطر پول و مقام مردم را هم خواهد فروخت.

سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر گفت: نمایندگانی که پشت تریبون جملات بی ادب را از پشت تریبون مطرح می کنند، آبروی این مردم را یک شب به باد می دهند.

روحی عیسی لو با با تاکید بر اینکه، آیا کشوری که مهد تمدن است، باید نمایندگان بی تربیت و بی ادب داشته باشد، ادامه داد: جمله ای که مطرح کردن آن را در کوچه و خیابان شرمآور است، از پشت تریبون مجلس می شنویم.

وی با اشاره به جایگاه مجلس و معیارهای نمایندگی گفت: نماینده شهر فرهنگی مشگین شهر، باید با ادب و متین ولی جسور و حق طلب باشد.

این روزها مردم از کسانیکه حمایت می کنند، که تیم ها آن باعث شد در ۸ سال گذشته دنیا ارتباط خود را با ایران قطع کند.

روحی عیسی لو با اشاره به اینکه دلواپس واقعی، یک مشکل به مشکلات جامعه اضافه نمی کند، تاکید کرد: وای به آینده ای کشوری که بدست دلواپسان بی آگاه بیافتاد.

رئیس هیات نظارت بر دانشگاههای استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود، به آسیب شناسی جایگاه نمایندگان استان اردبیل اشاره و گفت: استانی که نمایندگان آن باهم اختلاف داشته باشند، چگونه انتظار پیشرفت و توسعه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه نماینده ای که درد مردم را نچشیده باشد، نماینده نیست، ادامه داد: اگر نمایندگان استان اردبیل موفق عمل کرده بودند، سیب زمینی مشگین شهر امروز ۱۰۰ تومان به فروش نمی رفت.

روحی عیسی لو در پایان تاکید کرد: به کسانی رای دهیم که آیندگان ما را احمق و خیانتکار قلمداد نکنند.