آیا فضای مجازی در خدمت انتخابات سال ۱۴۰۰ نیز خواهد بود؟!

دستگیری برگزارکنندگان نزاع سگها

سکوت یا انکار ۱۶ سال خدمت ؟!

خنجر سمی برگلوی سلطان؛دست اندازی به عروس کوه های ایران به بهانه توسعه گردشگری

کمبربند طلایی ؛ توسعه یا تخریب

تنهایی ساوالان

نباید سیاست بازی را با سیاست گذاری یکی بدانیم /باید ناز سرمایه گذار را کشید

سی و چهارمین اجلاس شورای عالی استانها برگزار می شود

استان اردبیل نیز در ردیف استان‌های با شیوع بالا و قرمز قرار گرفته است.

وجود ۲۴۰۰ رقبه کشاورزی در استان اردبیل/ حمایت از سرمایه‌گذاری در املاک موقوفه

مشکین شهر باید به بهشت سرمایه گذاری ایران  تبدیل شود / باید دیدگاه پلیس و قوه قضائیه در مشکین شهر گردش محورانه باشد

مطالبه گری در حقوق عامه، وجه مشترک دادگستری و خبرنگاران است

کد خبر: 27730 | تاریخ انتشار: 11:15:22 - جمعه 29 آذر 1398 | بدون نظر | |

محمد شیرین زاده:

شگفتیهای مسافت

ایلقارنیوز: سریعترین پدیده در جهان نور است و بدون نور وانرژی (ستارگان )جهان هیچ و ساکت می باشد اولین روشنایی در فضا وجهان زمان را بوجود آورد و زمان قبل ازاولین روشنایی در جهان بی معنی بود تکامل در هر جهت وبر هر کائنات وجود دارد مثبت ومنفی این دو پدیده بر ماده وحیات مسلط است برای نمونه خورشید را مثبت وزمین را منفی در نظر میگیریم ویا ستارگان وسیاره ها را،بطور کلی به نظر می رسد که کائنات در اثر برخورد مثبت ومنفی بوجود آمده است اما چطور میتوانیم نوری که میلیاردها سال طول می کشد تا به زمین ما میرسد یا نزدیکترین ستاره که نور آن تقریبا” ۴/۲ سال نوری طول میکشد تا به زمین برسد وسیله ای ساخت که با سرعت نور برابری کند انسان هرگز و هرگز نمی تواند هیچ وسیله ای بسازد که به اندازه سرعت نور برسد اما می تواند نوری بسازد که با سرعت نور ستارگان برابری کند آیا نور می تواند حامل جانداری باشد که به سیاره های دور دست سفر کند و آیا نور می تواند سلولهای زنده جانداری را حمل کند ودر عرض ۱۰ الی ۱۰۰ سال حداقل به سیاره های نزدیک سفر کند.

تابش لیزر

 نمونه نور ساخت دست بشر لیزر است آیا می توان با پرتاب نور لیزر سلولهای زنده را به فضا فرستاد وسیاره هایی که فاقد حیات ومستعد به زندگی موجودات زنده هستند با پرتاب نور لیزر همراه با سلولهای زنده بفرستیم وسلولها در آنجا تکامل پیدا کرده و گیاهان ودیگر جانداران در آنجا پیدا ورشد نمایند وسیاره نا شناس دارای زیستگاه گیاهان وجانداران باشد با این حال با شلیک نور لیزر به فضا نا شناخته های جهان تا اندازه ای روشن وآشکار می شود ویا علم پزشکی تا اندازه ای پیشرفت نماید تا سلولهای زنده با فوتونهای نور آمیخته وسفرهای سال نوری را تجربه نماید بنابر این علوم فضایی وعلوم پزشکی وفیزیک با هم آمیخته ورویاهای دیرینه انسان را عملی ساخته وبه سیاره های دور دست دسترسی پیدا کند یا مثلا”سیاره ای با ۱۰ سال نوری فا صله از زمین با پرتاب نور لیزر ۱۰ سال طول کشیده تا به سیاره مورد نظر برسد وسیگنالهای الکتریسته بتواند بر خورد نور لیزر با سیاره در مونیتور ساختهء دست بشر به زمین منعکس ویا بطور زنده از سیاره تصاویر به زمین فرستاده ودر مونیتورظاهر شود البته نور لیزر بطور مداوم هر چند سال که سیاره شناخته شده که به سوی آن شلیک گردیده بطور مداوم تابش داشته وقطع نشود.

سریعتر ازنور

 وقتی که می خوابیم در عرض یک ثانیه روح ما از جسم خارج شده در عرض یک ثانیه به کشورهای دور دست سفر می کند ویا خوابی که به من رخ داد در خواب جاندارانی را دیدم که هیچ شباهتی به جانداران کره زمین نداشت فکر کردم در جهانی دیگر هستم که کره زمین ما نیست این خواب در عرض یک یا دو ثانیه اتفاق افتاد وبحث بزرگ ما این است آیا روح سالم که سریعترین پدیده درعالم است که حتی سرعت نور در مقابل آن هیچ وصفر می باشد اما آیا این ارواح که در خواب ازوجود ما خارج می شود واقعی است پس ما به دنبال یک روح واقعی وسالم هستیم که بتواند از کالبد ما خارج ودر عرض یک ثانیه از کهکشانهای دور دست به ما خبر رساند پس ما می توانیم انسانهای پرهیزگار وروح شناس پرورش نماییم به جای تربیت جسمانی او به تربیت روحانی او به پردازیم تا روح قوی وخارق العاده ای داشته وبر تجزیه روح وجسم مهارت فوق العاده ومسلط باشد مطابق نظر دانشمندان تمام عادات ما نخست در قوه تخیل ما تشکیل می یابد اول در باره آن فکر می کنیم وسپس از قوه، بفعل می آوریم بنابراین عادات مولود اندیشه های ماست وعادات سازنده شخصیت هر کسی است از عواطف انسانی ، مثالی نیزبیاوریم در یکی ازمجلات قدیمی از عواطف انسانی حوادث واقعی نوشته شده بود در یکی از کشورهای پیشرفته مادری ناگهان از درد شکم بی هوش می شود وپزشکان وجراحان به علت وخامت بیمار زود دست بکار شده و بیماری او را آپاندیس تشخیس داده و وارد عمل شده وجراحی می نمایند پس از عمل جراحی معلوم میشود که درد او آپاندیس نبوده وعلائمی از دیگر بیماریها در او نیست پس از بهبودی بیمار پزشکان وارد مشورت شده وزندگی اورا بر رسی می نمایند در عین حال می فهمند پسر سرباز او در همان لحظه وهمان جا که درد شکم گرفته بود درجنگ گلوله خورده و عواطف مادر وفرزندی در همان لحظه به اثبات رسیده بود پس آیا روح سالم می تواند در زندگی ما نقشی داشته باشد.

shirinzadeh22@gmail.com

محمد شیرین زاده

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر

نظراتی که حاوی توهین و تضییع حق بوده یا ضعیف و دارای بار حقوقی باشد، تائید نخواهند شد


آخرین اخبار