[ یاکاموز ] زیباترین کلمه ترکی

[ یاکاموز ] زیباترین کلمه ترکی که در هیچ زبان معادل ندارد : ایرج نجف اوغلی این روزهااگر دقت کرده باشید، در شهر خودمان ویا در شهرهای هم جوار اردبیل ، تبریز و…شاهد دیدن نام مغازه هایی با عناوین: ” کله پاچه یاکاموز، پوشاک یاکاموز ویا رستوران یاکاموز... 

آخرین اخبار