پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز 
یاداشتی از بختیار:

پیر مرد سنگ شکن

ایلقار نیوز / بختیار :با زحمت فراوان از جایش برخاست  به عصایش تکیه داد، تکیده و خمیده ، بیمار بود، بخصوص از وقتی که پسرش تصادف کرد و بر اثر ضربه ی مغزی فلج شد پیر مرد شکست، امّا دریغ از کسی که دستش را بگیرد ، یک پیرمرد فقیر.  این حادثه و مخارج آن بیچاره اش... 
به قلم بختیار:

چرایی جریان روشنفکری و ابتر بودن آن ؟

راستش را بخواهید ورود به موضوعی که اغلب مردم کشور چه با سواد و چه بی سواد؟! در آن صاحب نظرند و هریک استادی در تمامی زمینه های مربوطه و حاشیه های پیرامون ، کاری است سخت و مرد کهن می طلبد!اما چه باید کرد که بالاخره کسی و در هر حال بایستی این ژست و نوع تیپ بخصوص... 
یادداشتی از بختیار:

اصلاحات؛ گفتمانی مجهول یا رفتاری مشکوک !؟

ایلقار نیوز:بختیار؛ جدال وکشمکش دو طیف قدرت طلب و قدرت خواه در رأس هرم حکومتی بدور از تضادهای فکری وعقیدتی موجب بروز برخوردهای سیاسی وتنشهای گاه حادّ قدرتمندان و مدیران طراز اوّل گردیده که در این ایام با نامهای اصولگرایی و اعتدال گرا از دیگران تمیز... 

آخرین اخبار