پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » شفت نوش
به دلایل نامشخص:

تولید آبمیوه شفت نوش برکت متوقف شد

ایلقار نیوز :  کارخانه شفت نوش برکت که اواخر خردادماه سال 94  پس از سه سال تعطیلی اخیرا با هماهنگی مسوولان استانی و محلی و با مشارکت 40 میلیارد ریالی بنیاد برکت فعالیت  خودرا از سر گرفته شده بود ،مجددا بنا به دلایل نامعلومی تولید آن متوقف شد . در این واحد... 

آخرین اخبار