پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » شهرداری مشگین شهری
قابل توجه مجموعه شهرداری:

پیشنهاد مشکین سلام برای خرید و نصب مبلمان شهری

ایلقار نیوز: مبلمان شهری مجموعه اجزایی است که در فضاهای شهری چیده می شوند و به استفاده عموم جهت رفع نیازهای زیست محیطی می رسند و منظر و هویت شهری را، تحت شعاع قرار می دهد. نقش اصلی مبلمان شهری در سطح خیابان ها و فضاهای شهری ایجاد مکان هایی است که زبان ناطق... 

آخرین اخبار