پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » شورایاری

شورایاری محلی حلقه مفقوده مشارکت اجتماعی و همگانی در مشکین شهر

ایلقار نیوز:روند رو به رشد شهرنشيني، تحولات جمعيتي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، صنعتي شدن و پيچيدگي روابط و فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، رشد شكاف ها و تضادهاي اقتصادي، اجتماعي و دل مشغولي هاي انديشمندان،برنامه ريزان و مديران، باعث خلق و گسترش... 

آخرین اخبار