پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » قطعیی مکرر اب در جاده بارزیل
در پی درج خبری با عنوان قطعی مکرر آب در جاده بارزیل مشکین شهر

جوابیه اداره امور آب وفاضلاب مشگین شهر

با عنایت به درج خبری با عنوان قطعی  مکرر آب در جاده بارزیل مشکین شهر(کلیک کنید) در تاریخ 1394/05/03 در سایت خبری آن پایگاه و نظر به مسئولیت روزنامه ها و سایت های خبری در درج اخبار براساس رعایت اصل صداقت و درستی اخبار واصله و با توجه به مسئولیت خطیر این شرکت... 

آخرین اخبار