پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » مقاله ورزشی
خوشروز پیری:

لزوم گسترش عادلانه فضاهای ورزشی و توسعه ورزش

ایلقار نیوز:ورزش درزبان فارسی به معنی کوشیدن پیاپی انجام دادن ریاضت کشیدن و در زبان انگلیسی به معنی sportاست. به هر گونه فعالیتهای هماهنگ جسم و ذهن گفته میشود که برای بالا بردن مهارتهای خاص بصورت مرتب و یا بطور گاه گاه انجام میشود. ورزش از زمان باستان مرسوم... 

آخرین اخبار