پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » ارجق
در همایش پاکسازی شهر یری :

تشکیل زنجیره انسانی در شهریری مشکین شهر

ایلقارنیوز : تجمع بزرگ مردم مشکین شهر در راستای جلوگیری از روند تخریب منطقه باستانی شهر یری با حضور دوستداران تاریخ و فرهنگ در شهریری مشکین شهر و با تشکیل زنجیره انسانی برگزار شد عصر امروز تعداد کثیری از دوستداران تاریخ و علاقمندان به میراث فرهنگی در... 
اکبر عطایی:

 پایاب سد سبلان آب ندارد تا برای کشاورزان نان شود

اکبر عطایی :روستای ارجق در ٢۵ کیلومتری شمال شرق  شهرستان مشکین شهر در منطقه ای  خوش آب‌وهوا قرارگرفته  است و دارای  قدمت تاریخی زیادی است  که به خاطر قرار گرفتن در مسیر اصلی جاده مشکین شهر به اردبیل    تمامی مسیرهای آبگرم‌های مشهور قوتورسویی ، شابیل... 

آخرین اخبار