پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » آیت الله نوریزاده

زندگیی نامه و آثار عالم ربانی مرحوم حضرت آیت الله سيد محمود نوري زاده(ره)

ایلقارنیوز: فقیه وارسته، حضرت آیت الله سید محمود نوری زاده (ره) درسال ۱۳۰۶ ه ش درقریه ی میرکندی ازتوابع مشکین شهر متولدشدند.پس از طی تحصیلات ابتدایی درمشکین شهر به علت کثرت علاقه به تحصیل علوم دینی، زادگاه خودرابه قصد حوزه ی علمیه ی اردبیل ترک نموده وازمحضر... 

آخرین اخبار