پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » اردوگاه‌سازی

مخالف اردوگاه‌سازی برای دانش‌آموزان نیستم

 یوسف نوری صبح پنجشنبه در جریان بازدید از اردوگاه و چمن مصنوعی ازنا و خلخال اظهار کرد: ما موافق ساخت اردوگاه در فضای مناسب و باز برای دانش آموزان هستیم تا نسل آینده از آن استفاده کرده و لذت ببرند. وی خاطرنشان کرد: مخالفت ما با اردوگاه‌هایی است که تنها... 

آخرین اخبار