پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » افراطی
شهردار مشکین شهر:

�شهردار مشکین شهر: افراد رادیکالی که برطبل خالی می کوبند با مردم شفاف باشند

شهردار مشگین شهر در نشست خبری با اشاره به برنامه های پیش رو به تشریح اقدامات سه ماهه انجام گرفته در شهرداری مشکین شهر پرداخت 🔰ساماندهی وضعیت حقوق پرسنل شهرداری اولین و مهمترین کاری بود که بنده در بدو ورود خودم به شهرداری کردم، زیرا تا زمانی که پرسنل... 

آخرین اخبار