پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » امینی

عاشقانه ای برای پاییز

آمدی به مهر تا دوباره شور و شوق کودکانه در کوچه ها طنین انداز شود و صدای زنگی که حکایت از فصلی برای آموختن دارد نواخته می شود کوله پشتی هایی که بر دوش معصومانه کودکان است  اگرچه پر از قلم و دفتر است اما روزی پر از خاطرات تلخ و شیرین زندگی خواهد شد که در... 

آخرین اخبار