پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » باند بازی
دکتر روحی سرپرست دانشگاه آزاد مشکین شهر :

هرکس که بلند مدت فکر کند اسیر وسوسه و باند بازی نخواهد شد

ایلقار نیوز : دکتر روحی در همایش تجلیل از اساتید دانشگاه ازاد مشکین شهر ضمن تقدیر و تشکر از اساتید دانشگاه ضمن خیر مقدم و تشکر از مسئولین شهر بویژه امام جمعه عالم و دانشگاهی همچنین تقدیر و تشکر از مسئولین ادارات و دادستان و رئیس دادگستری ،معاون فرماندار... 

آخرین اخبار