پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » برترین آنتی ویروس های رایگان سال 2015

برترین آنتی ویروس های رایگان سال 2015

نیاز به هیچ تفکر و تامل دقیق و عمیقی نیست که بدانیم تهدید بد افزارها و حملات سایبری با گذشت زمان هر روز و هر روز بیشتر میشود. سایه ویروس ها و جاسوسان سایبری بر روی سر همه کاربران قرار دارد و هر ماه اطلاعات فراوانی به قصد سوء استفاده مالی یا سایر موارد به... 

آخرین اخبار