پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » تلاش عواصان
در شهرستان پارس آباد:

جستجوی غواصان برای یافتن جسد جوان غرق شده در کانال شهرک غفاری/تصویری

ایلقار نیوز: کاوش ها برای پیداکردن جنازه پسر جوانی که روز شنبه درکانال اصلی آب دریاچه شهرک آیت ا… غفاری پارس آباد مغان غرق شده همچنان ادامه دارد. به گزارش روز دوشنبه مغانه، این جوان که راننده کامیون کمپرسی بود عصر شنبه هفته جاری پس از آنکه آب رادیاتور... 

آخرین اخبار