پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » تیم همای سبلان
بعد از واگذاری امتیاز تیم فوتسال همای سبلان:

نامه سرگشاده صفر شرقی به ورزشکاران مشکین شهر

ایلقار نیوز: بعد از واگذاری امتیاز تیم فوتسال همای سبلان به آینده گستر اصفهان صفر شرقی مدیر عامل تیم همای سبلان به جامعه ورزش مشکین نامه سرگشاده ای نوشت. سلام و احترام به تمام ورزشکاران فهیم خطه سر سبز سبلان مشکین شهر بنده شرمنده مردم شهید پرور مشکین... 

آخرین اخبار