پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » جایگاه زنان در سیاست
فریده عترت:

جایگاه زنان درسياست

بحث سهميه‌بندي جنسيتي در انتخابات ايران در سال گذشته در حالي از سوي خانم مولاوردي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده مطرح شد كه به راستي اين سوال مطرح است كه زنان كجاي سياست ايران قرار دارند؟ اين طرح هنوز در دست بررسي است و در مجمع تشخيص مصلحت... 

آخرین اخبار