پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » جعل مدرک

مجادله ای که عدم تعیین تکلیف آن به نفع شهرستان نیست

ایلقارنیوز:چند ماهی است یکی از نیروهای سیاسی شهرستان در کانال اختصاصی خود به مدرک کارشناسی ارشد نماینده ،جناب اقای عباس زاده ایراد گرفته وآن را فاقد اصالت می داند. از طرف دیگر برای افکار عمومی این سوال مطرح است اگر مدرک ایشان اصالت نداشت وقانونی نبود... 

آخرین اخبار