پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » حميدرضا نظري
حميدرضا نظري:

مادري در زير باران فرياد مي زند

ایلقارنیوز: این داستان، به روح همه جانباختگان عزیز ویروس کرونا و خانواده محترم آنان تقدیم می گردد؛ داستان بیش از ۶۶ هزار انسانی که درد شدید و نفس گیر قفسه سینه، سرفه های خشک و جگرخراش و تب و لرز سوزنده شان، آتش به جان مادران مهربان و داغدار ایران زمین... 

آخرین اخبار