پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » ختصات جغرافیایی

۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان اردبیل قابل اجرا است

یعثوب نژادمحمداظهار کرد: برای اجرای ۳۰ طرح مصوب، ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که در صورت تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها ۲هزار و ۵۰۰ شغل در استان ایجاد می‌شود. وی اضافه کرد: این طرح‌ها در بخش‌های گردشگری، صنایع معادن و کشاورزی اجرا می‌شود... 

آخرین اخبار