پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » دانش جویان مشگین شهر
دکتر محمد روحی عیسی لو

نسل حاضر باید ادامه دهنده راه شهداء باشند

ایلقار نیوز: دکتر محمد روحی عیسی لو سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر با بیان اینکه ما بیشتر از شهدا به چنین برنامه ها و تجلیل هایی نیازمند هستیم تصریح کرد: نسل حاضر باید ادامه دهنده راه شهداء بوده و در دفاع از خون شهدا همت کنند چرا که ما امروز... 

آخرین اخبار