پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » دبیر اقتصاد

دانشگاه آزاد ، بنگاه اقتصادی یا توسعه شرکتهای دانش بنیان

ایلقار نیوز : مدتی است دانشگاه آزاد در قالب برنامه های توسعه شرکتهای دانش بنیان اقدام به عقد قرار داد با ادارات وشرکتها می نماید .این اقدام تحت هر عنوانی که باشد این واقعیت را نشان می دهد که این دانشگاه جهت تامین بخشی ازهزینه های خود به جهت کاهش شدید تعداد... 

آخرین اخبار