پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » دکتر محمد فرهادی
دکتر محمد فرهادی:

از کویر کرمان تا سر ایران

ایلقار نیوز /دکتر محمد فرهادی:سالهابودکه چیزی نمی نوشتم، چون برخلاف بعضی نویسندگان که بانوشتن سبک می شوند،من بانوشتن رنج بیشتری می کشم.اماوقتی دیدم دردهه فجردراستان کرمان پروژه های چندصدمیلیاردی آن هم ازمحل بودجه های عمومی افتتاح می شودودراستانهای... 

آخرین اخبار