پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » روزنامه نگار
اکبر عطایی / روزنامه نگار:

مرد بی حاشیه صنعت مشکین شهر

🔹مردی که دستهای زمختش نشانی از تلاش و پشتکار و عزمی راسخ دارد و خنده هایش نشان از آینده ای روشن برای شهری که سالهاست جوانانشان در انتظار شغلی آبرومند هستند 🔹اللهوردی مردی به دور از حاشیه های سیاسی و حرف و حدیث ها دنبال هدف بزرگی است شاید کمتر کسی در... 
اکبر عطایی:

سکوت یا انکار 16 سال خدمت ؟!

لاف از سخن چو دٌر توان زد آن خشت بود که پر توان زد اخیرا مقاله ای با عنوان 16 سال سکوت در فضای مجازی  مطالعه کردم و در این مورد باید بگویم کلی گویی و مبهم گویی برای عملکرد 16 ساله نمایندگان و متهم کردن آنها به سکوتی 16 ساله به دور از انصاف است و اگر قلم فرسایی... 

آخرین اخبار