پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » روشنایی
فرماندار شهرستان مشگین شهر:

۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای طرح جامع روشنایی معابراصلی

طرح جامع روشنایی معابراصلی و فرعی مشگین شهر با ۲۴ میلیارد تومان اعتبار درحال اجرامی باشد. 🔹 فرماندار شهرستان مشگین شهر در بازدید میدانی و نشست مشترک بامدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل بااعلام این مطلب گفت:هم اکنون عملیات اجرایی تبدیل کابل... 

آخرین اخبار