پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » زمین خواری در پارس آباد
رئیس شورای اسلامی شهر پارس آباد :

شورای شهر پارس آباد دستی در زمین خواری ندارد

ایلقار نیوز:به گزارش مغانه، حسن حسین اوغلی در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به شایعه و اتهام دست داشتن برخی اعضای شورا در بحث زمین خواری و تصرف غیر قانونی زمین های ملی، افزود: برخی ها شورا را متهم می کنند به اینکه با تصرف غیرقانونی اراضی و فروش آن ۱۳۰میلیارد... 

آخرین اخبار