پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » ستاد مجازی عارف
با نزدیک شدن به انتخابات :

آغاز فعالیت ستادهای مجازی کاندیداها

ایلقار نیوز:محافل خبری گزارش دادند ستادهای انتخاباتی کاندیداها در فضای های مجازی بسیار زودتر از ستادهای واقعی آنها راه اندازی شده است. veb   شنیده می شود با قطعیت یافتن حضور یکی از نمایندگان سابق استان اردبیل در انتخابات آتی مجلس، صفحه ای با عنوان حامیان... 

آخرین اخبار