پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » سوم خرداد
به پاس حماسه خرمشهر

حدیث آزادی با نجوای عشق

ایلقار نیوز : تاریخ را ورق می زنیم حماسه ها را مرور می کنیم و از آرش کمانگیر که تیروجودش را رها کرد تا مرزهای این خاک ، تا ابد به نام ایران و ایرانی رقم بخورد تا سرداران و رزمندگانی که جانشان را در راه وطن و آزادگی و شرف تقدیم نمودند . حماسه ها جاویدانند... 

آخرین اخبار