پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » سیدرضا علوی

روسای سازمان های دانشجویی و جوانان حزب اسلامی کار در اردبیل انتخاب شدند

ایلقار نیوز: با معرفی اعضای شورای مرکزی و با تایید روسای سازمان های دانشجویی و جوانان حزب کار در کشور، سید رضا علوی به عنوان رئیس سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار و توحید مهدوی به عنوان رئیس سازمان جوانان حزب اسلامی کار در استان اردبیل انتخاب شدند. روسای... 

آخرین اخبار