پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » طیب زاده مشگینی
گذری بر آثار نویسنده وشاعر فاخر آذربایجان:

آراستگی درخت سخن از طبع طیب

فخر تا حشر کند خطه مشگینم از آن که درخت سخن از طبع من آراسته شد بی دلیل نیست که ایلقار نیوز داوود طیّب زاده شاعر ادیب نویسنده نامدار و پرآوازه آذربایجان را تبلوری از قوّه کم نظیر بلاغت و فصاحت و مهارت قلمداد کرده او را وارث کمالات سعدی و حافظ و سنائی... 

آخرین اخبار