پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » عسل مشکین شهر
رحیمی زاد فرماندار مشکین شهر :

عسل سبلان باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند

فرماندار مشکین شهر در اولین جشنواره استانی عسل سبلان گفت :اگرمیخواهیم شهرستان مشکین شهر درهمه ابعاد توسعه یابد باید همه پتانسیلها وقابلیتهای شهرستان را به مردم ایران ودنیا بشناسانیم. وی تصریح کرد : قسمت اعظم تولیدات عسل از طریق استان اردبیل و شهرستان... 

آخرین اخبار