پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » عملکرد شهرداری مشکین شهر
مصاحبه اختصاصی با شهردار مشکین شهر :

نگاهی به عملکرد شهرداری و شورای اسلامی مشگین شهر در ۹ ماهه گذشته

ایلقار نیوز : در جهان امروز شهرها در زندگی بشری ابعاد گسترده و پیچیده ای یافته اند، از یکسو به جهت روح خاص کالبدی ، جلوه هزاران سال تلاش و تکاپوی انسان در ابعاد فرهنگی ، هنری ، معماری ، اقتصادی و اجتماعیند و با موجودیت خود در نقش تنظیم کننده روابط عینی... 

آخرین اخبار