پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » قاسم پورایمان
یادداشت اکبر عطایی:

فضای انتخابات یازدهم در مشکین شهر

🔹با شروع سال 98 اندک اندک شمیم بهارستان در فضای سیاسی کشور و به تبع ان مشکین شهر نیز پیچیده است و نامزدهای انتخاباتی در حال یارگیری برای ماراتنی نفس گیر در اسفند ماه هستند 🔹داغ کردن تنور انتخابات در شرایط کنونی کشور کاری سخت و دشوار است که به نظر می رسد... 

آخرین اخبار