پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » قومیت
احداسمعیلی:

طایفه گرایی به طایفه گران هم پشت می کند!

سخنی با مردم شریف شهرستان بیله سوار وپارس آباد مغان : از روزها قبل فضای نشست های انتخاباتی در حوزه پارس آباد و بیله سوار گرم و به راه بوده و هست. در حال حاضر نیز هوای هوادارهای انتخابات کم رنگ تر از گذشته نیست و میتوان به نوعی گفت که تمام مردم به نوعی درگیر... 

آخرین اخبار