پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » موسیقی شجریان
زهره نورمحمدی:

برای خداوندگار موسیقی سرزمینم

ایلقار نیوز  : زهره نورمحمدی / آفتاب خوبان ،آنکه لشگر غمش ملک دل خراب کرده است و با اینکه غایب از نظر است  همنشین دل است و همچنان  بر سر خوبان کشور چون تاج میدرخشد ،در دیده ی جان است و هرگز از دل نرفته است تا تمنایش کنیم ؛نغمه اش خاطر نواز و صفای روحش کیمیاست... 

آخرین اخبار