پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » نیکا شاکرمی
اکبر عطایی:

پیله های پرواز ، نسلی که پوست انداخت

✍️اکبر عطایی: حوادث و اعتراضات چند هفته گذشته اگرچه همراه با صحنه های بسیار تلخ و اندوه باربود اما این نکته را نیز یادآوری کرد که جامعه در حال پوست اندازی است و نسلی که پیش رو داریم با فکر و اندیشه ای متفاوت از انچه تربیت یافته است ظاهر می شود نسلی که... 

آخرین اخبار