پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » همه پرسی کردستان
یادداشت تحلیلی سیاسی-رحیم رضاخانی:

همه پرسی اقلیم کردنشین عراق فتنه ای جدید اسرائیل در منطقه می باشد

  ایلقار نیوز : همه‌پرسی اقلیم کردنشین عراق اگر چنانچه اتفاق بیفتد، سرآغازی برای آغاز یک سری تنش و درگیری در داخل کشور عراق خواهد بود که تبعات آن در کشورهای ترکیه و ایران نیز مشاهده خواهد شد همچنین انجام این همه پرسی در صورت محقق شدن آن تمامیت ارضی... 

آخرین اخبار