پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » وله زیر مشکین شهر
مشکین شهر را باید دید :

 مجتمع اقامتی ، رفاهی ایکی قارداش ،لذت غذا ،آرامش  طبیعت

ایلقارنیوز: طبیعت زیبای سبلان آغوش مهر گشوده و دستان پربرکتش را بر سر خاک مشکین شهر کشیده تا عطردل انگیزش نوازشگر روح و جان مسافران باشد و هوای خنکش همچون روح مسیحایی  بر جان خسته و گریزان از دود و دم شهر جانی دوباره ببخشد اینجا مشکین شهر است جایی که تاریخ... 

آخرین اخبار