پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » چاهه غیر مجاز
مدیر امور منابع آبی شهرستان مشگین‌شهر:

تنش آبی مشگین‌شهر را تهدید می‌کند

مدیر امور منابع آبی شهرستان مشگین‌شهر گفـت: تنش آبی، مشگین شهر را تهدید می‌کند و در صورت نبود مدیریت مصرف بهینه آب، مشکل کم آبی در این منطقه و روستاهای آن دو چندان خواهد شد. ارسلان فرجی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: به دلیل نبود بارش در این شهرستان میزان... 

آخرین اخبار