پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » چاپلوسی
حضرت آیت الله عاملی:

عده ای در صدد انتقام از فرماندار بودند

حضرت آیت الله عاملی در  سخنان خود در نماز جمعه امروز  گفت:همه توجه داشته باشند که در سال «مانع زدایی از تولید» تمام مسئولین باید تلاش خود را بسیج کنند تا در مسیر سرمایه گذاری مانع تراشی نشود. سرمایه گذار مثل کبوتر لب بام است که با اندک اذیتی کار را رها... 

آخرین اخبار