پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » چراغی که به خانه رواست
سجاد ناصر آزاد

کشت و صنعت چراغی که به خانه روا نیست

ایلقار نیوز: بحران، شاید بهترین واژه اى باشد که بتوان وضعیت این روزهاى کشت و صنعت مغان را با آن توصیف کرد؛ شرکتى به اصطلاح ملى که در اوایل کار با حدود ١٠هزار نفر نیروى انسانى آغاز به کار کرد، اما با گذشت سالیان متمادى و به رغم ظهور تکنولوژى -هاى نوین و... 

آخرین اخبار