پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » کلاهبردای
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشگین شهر :

کلاهبرداری در قالب تعاونی مسکن در مشگین شهر

ایلقارنیوز: به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشگین شهر برخی افراد با نام اسطوره های ملی و در قالب تعاونی مسکن بدنبال کلاهبرداری و سودجویی از مردم هستند. اخیرا در برخی از کانالهای خبری شهرستان مشگین شهر خبرهایی مبنی بر فعالیت عده ایی در قالب تعاونی و... 

آخرین اخبار