پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » گمرگ
یاداشت کاربران

قصه ناتمام مغان

ایلقار نیوز : یادم است زمانی که کودک بودم یکی از فامیلهای نزدیکمان که آقاوردی نام داشت باخانواده شان به خانه ما می آمدند وقصه های شبانه شیرینی میگفتند درحساسترین زمان داستان را نیمه تمام میگذاشتند و بقیه داستان را برای فردا شب وعده میدادند و ما با صداقت... 

آخرین اخبار