وحید سید معصومی:

آیا فضای مجازی در خدمت انتخابات سال 1400 نیز خواهد بود؟!

وحید معصومی
📝 به قلم: وحید سید معصومی ▪️ استفاده اجباری از فناوری خارجی! شاید اگر امروز ویروسی به نام Covid-19 وجود نداشت، صدا و سیمای کشور بیش از پیش از مضرات فضای مجازی اقدام به تهیه و تولید مستند، گزارش، فیلم و سریال یا هر برنامه دیگر می کرد تا به همه بفهماند که فضای... 

آخرین اخبار