پایگاه تحلیلی خبری ایلقار نیوز » قینرجه مشکین شهر 
مشکین شهر را باید دید :

 مجتمع اقامتی ، رفاهی ایکی قارداش ،لذت غذا ،آرامش  طبیعت

ایلقارنیوز: طبیعت زیبای سبلان آغوش مهر گشوده و دستان پربرکتش را بر سر خاک مشکین شهر کشیده تا عطردل انگیزش نوازشگر روح و جان مسافران باشد و هوای خنکش همچون روح مسیحایی  بر جان خسته و گریزان از دود و دم شهر جانی دوباره ببخشد اینجا مشکین شهر است جایی که تاریخ... 
ایلقار نیوز:

بازدید معاون سرمایه گزاری میراث فرهنگی ازمجتمع گردشگری و آبگرم آیقار قینرجه

ایلقار نیوز :  معاون سرمایه گزاری میراث فرهنگی در سفر یک روزه خود از مجتمع گردشگری و آبگرم آیقار قینرجه ( انوری )بازدید نمود شیرکوندمعاون سرمایه گزاری میراث فرهنگی  از داغ ترین آبگرم معدنی جهان بازدید نموده و این نعمت خدادادی را پتانسیلی عظیم برای شهرستان... 

آخرین اخبار